It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?
Jelenleg az oldal DEMO üzemmódban megy. Az árak tájékoztatás jellegűek!

Húzalellenállásaink

Posted by admin 2016/10/05 0 Comment(s)

Az ellenállás értelmezése[szerkesztés]

Az elektromos vezetőkben szabad töltéshordozók (elektronokprotonokionok stb.) vannak, amelyek a vezetőn belül rendezetlen hőmozgást végeznek. Ha a vezetőre feszültséget kapcsolunk, akkor a töltéshordozók rendezetlen mozgásához egy egyirányba történő mozgás adódik. (Ennek irányát a feszültség polaritása és a töltéshordozók töltésének előjele határozza meg.) Az áramló töltéshordozók gyorsuló mozgást végeznek, de időnként beleütköznek a vezető anyagát alkotó részecskékbe, és a gyorsulás során szerzett energiájukat leadják. Emiatt a vezető belső energiája, és ezzel együtt többnyire a hőmérséklete is növekszik.

A töltéshordozók mozgását, azaz az elektromos áramot a vezető tehát kisebb-nagyobb mértékben akadályozza. A vezető ezen akadályozó tulajdonságát jellemezzük az egyenáramú ellenállással. Elektromos ellenállásnak nevezzük az elektromos vezető két pontjára kapcsolt feszültség és a vezetőn áthaladó áram erősségének a hányadosaként értelmezett fizikai mennyiséget, jele R. Képlettel:

.

Az ellenállás SI-mértékegysége az ohm, jele: Ω. Az ohm az ellenállás definíciójából adódóan:

.

Az ohm az SI-alapegységekkel kifejezve:

.

Az ellenállás gyakrabban használt további mértékegységeit az alábbi táblázat tartalmazza.

Név Jel Értéke
milliohm 10−3 Ω 0,001 Ω
kiloohm 103 Ω 1000 Ω
megaohm/megohm 106 Ω 1 000 000 Ω
gigaohm 109 Ω 1 000 000 000 Ω
 

Leave a Comment