It looks like you're trying to visit our USA store, would you like to go to our UK store?
Jelenleg az oldal DEMO üzemmódban megy. Az árak tájékoztatás jellegűek!

Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

 

ÜZLETSZABÁLYZAT
Utolsó módosítás : 2011. 04. 30

Jelen szabályzat célja a vásárlók (a továbbiakban "Vevő") és az értékesítő Déri-Elektronic Kft (a továbbiakban "Eladó") egyes jogainak és kötelességeinek egységes keretben történő részletes szabályozása, továbbá néhány - jogszabály által előírt - kötelezettségnek való megfelelés. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság (Magyarország) hatályos törvényei és rendeletei irányadók, így különösen a Polgári Törvénykönyv (PTK).

1.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

1.1.

Társaságunk hagyományos bolti kiskereskedelmi tevékenységet folytat, amelyhez kapcsolódóan internetes Web-áruházakat is üzemeltet. A Webáruházban történő vásárlásra kizárólag interneten keresztül van lehetőség, azonban a Webáruház felülete arra is használható, hogy kiskereskedelmi egységeink (a továbbiakban „üzlet”) vásárlói e felületen keresztül jelezzék érdeklődésüket, jelöljék meg az üzletben – személyesen, vagy megbízottjuk útján - vásárolni kívánt termékek jellemzőit, annak érdekében, hogy az esetlegesen tervezett vásárlás időpontjában az adott termék szerepeljen az adott üzlet készletében.

1.2.

A Webáruházban bárki vásárolhat, aki cselekvőlépes, érvényes regisztrációval rendelkezik és elfogadta jelen üzletszabályzatot. Kiskereskedelmi egységeinkben a vásárlás helyszíni regisztrációhoz kötött.

1.3.

A Vevő felelősséggel tartozik úgy a Webáruházban, mint üzleteinkben a regisztrált adatokért. Hamis adatok közlése az Eladó tudatos és szándékos félrevezetésének minősül.

2.

AZ ÜZLETKÖTÉS

2.11

Hagyományos kiskereskedelmi egységeinkben történő vásárlás esetén az üzletkötés a bolti kiskereskedelmet szabályozó előírásai szerint történik.

2.12

A Webáruház felületén történő megrendelés esetén - amennyiben Vevő kívánsága szerint a termék kézbesítése általunk megbízott harmadik fél (futár-, postaszolgálat) közreműködésével történik - a megrendelés általunk történő elfogadásával a PTK szerinti szállítási szerződésnek egy speciális formája (távollévők között kötött szerződés) jön létre.

2.13

A Webáruház felületén történő megrendelés esetén - amennyiben Vevő a terméket személyesen, vagy általa megbízott személy közreműködésével kívánja átvenni – a megrendelés általunk történő elfogadásával csak arra vállalunk kötelezettséget, hogy a Vevő által megjelölt terméke(ke)t az általa (vagy megbízottja által) történő szemrevételezés, megtekintés, stb. céljából rendelkezésre bocsátjuk a megjelölt kiskereskedelmi egységben. Vevő szabadon dönt, megvásárolja-e ezt vagy más terméke(ke)t, vásárlás esetén az üzletkötés szabályzatunk 2.11 pontja szerint történik.

2.14

Vevő jogosult bármikor, de még a termék-átvételt megelőzően másik átvételi formát választani. Ez esetben a megállapodás tartalma a választott átvételi formának megfelelően változik.

3.

AZ ÜZLETKÖTÉS FORMÁJA

3.1.

Üzletszabályzatunk 2.11 pontján szabályozott esetekben a felek között adás – vételi megállapodás jön létre. A Vevő vételi szándékának elfogadása az értékesítéssel (a termék átadásával / az ellenérték kifizetésével) történik.

3.2.

Üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetben a rendelés általunk történő elfogadásával a felek között a PTK által szabályozott szállítási szerződésnek egy speciális formája keletkezik, amelyre vonatkozóan irányadó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet üzletkötéskor hatályos állapota, összhangban a 97/7/EK irányelvben foglaltakkal.

3.21.

Jelen üzletszabályzatunk 2.12 pontján szabályozott esetre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (2.) bek. értelmében az alábbiakról kötelezően tájékoztatjuk:
- a szerződés nyelve: magyar
- a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül
- a megkötött szerződéseket iktatjuk, és utólagosan visszakereshetők

4

A BEMUTATOTT TERMÉKEK

4.1.

Az áruk részletes jellemzői és árai kiskereskedelmi egységeinkben közvetlen tapasztalati úton vagy eladónk közreműködésével ismerhetők meg, a Webáruházi felületen a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett / alatt lévő információkból. A Webáruházi felületen közölt ismertető leírás és / vagy a termékfotó esetleges pontatlanságáért az adott termék beszállítója felelős.

5

SZERZŐDÉSKÖTÉS

5.1.

Üzletszabályzatunk 2.12 és 2.13 pontján szabályozott esetekben a rendeléssel Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot, és tisztában van a vásárlás szabályzatunkban rögzített menetével.

5.11.

A webáruházi felületen történő rendeléssel Vevő jelzi vásárlási szándékát, amelynek észlelését a szoftver egy automatikus visszajelző email-lel igazolja. A rendelés lehetséges vagy nem teljesíthető voltáról külön - nem automatikus - emailben tájékoztatjuk Vevőt, ezzel jön létre (vagy nem) a felek között a szerződés.

5.2.

A Webáruházi felületen történő rendelést Eladó csak akkor tudja kezelni, ha a Vásárló a rendeléssel kapcsolatos űrlapi rovatokat maradéktalanul kitölti. A helytelen kitöltéséből, elmulasztásából eredő zavarokért, károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai, adatátviteli problémákért Eladó felelősséget nem vállal.

5.3.

Megbízottunk útján történő szállítás esetén Vevő jogosult és egyben köteles átvételkor ellenőrizni a csomag sértetlenségét. Amennyiben külső sérülést észlel, akkor a szállított termékek mennyiségi és minőségi paramétereit is köteles tételesen ellenőrizni, hiánytalan teljesítés esetén az átvételt aláírásával elismerni, hiányos teljesítés esetén pedig kézbesítési megbízottunk közreműködésével erről jegyzőkönyvet rögzíteni. Ennek hiányában a szállításból fakadó esetleges reklamációkat Eladónak nem áll módjában elfogadni.

5.4.

Megbízottunk útján történő szállítás esetén az előző pont hatálya alá nem tartozó esetekben Vevő jogosult és egyben köteles - a csomag felbontásakor - ellenőrizni a szállított termékek mennyiségi és minőségi paramétereit, hibás teljesítés esetén maradéktalanul értesíteni erről Eladót. Ennek hiányában esetleges reklamációkat Eladó kizárólagosan a hatályos jogszabályok alapján fogadhat el.

5.5.

A megbízottunk útján történő kiszállítást megelőzően Eladó vagy a megbízott futárszolgálat értesítést küld Vevőnek a kézbesítés várható napjáról. Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a bármilyen módon jelzett időszakon belül a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 óráig visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára. Ennek elmulasztásából származó kárért az Eladó nem vállal felelősséget.

5.6.

Amennyiben a kiszállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, kézbesítési megbízottunk (futár- vagy postaszolgálat) értesítést hagy, majd még egy alkalommal ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. Ha az adott időpont a Vevőnek nem felel meg, ezt a Vevőszolgálatnak köteles jelezni és egy új szállítási időpontban megegyezni. Amennyiben ez a kísérlet is sikertelen, újabb szállításra csak a Vevő által kért új időpontban, s a megismételt szállítás díjának újbóli megfizetése mellett történhet.

5.7.

A Vevőhöz történő szállítás költsége Vevőt terheli. (Részletek a "Szállítás" menüpont alatt)

6. 

ÁRAK

6.1.<

Nincs listázandó termék(ek) ebben a kategóriában.